Konkurs im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Zapraszamy do udziału w konkursie im. Franciszka Nowodworskiego o nagrodę Prezesa Rządowego Centrum Legislacji na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską z zakresu legislacji, w tym jurysprudencji, teorii, praktyki oraz filozofii tworzenia prawa.

Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie legislacji i jurysprudencji, a także zwiększenie świadomości na temat tworzenia prawa oraz popularyzacja wiedzy w tym zakresie, w tym roli Rządowego Centrum Legislacji. Co więcej, konkurs ma na celu uczczenie pamięci Franciszka Nowodworskiego, wybitnego prawnika, adwokata, działacza niepodległościowego, Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz I Prezesa Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. Franciszek Nowodworski był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, w której pełnił funkcję prezesa wydziału karnego Komisji i wiceprezesa sekcji postępowania karnego.

Do udziału zaproszeni są wszyscy autorzy prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich bronionych w okresie od dnia 19 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., których temat jest związany z tematem konkursu. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do odbycia praktyk w Rządowym Centrum Legislacji. Proszę o nadsyłanie prac drogą elektroniczną do dnia 31 grudnia 2021 r., ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31 marca 2022 r.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://rcl.gov.pl/.