Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji) poświęcone tematyce harcerskiej, którego celem jest wyróżnienie najlepszych prac oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie www.pracanaukowa.zhp.pl