Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną.

W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia r. kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Informacje dotyczące zgłoszeń oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie:www.iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska-i-habilitacyjna-z-zakresu-nauk-prawnych