Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej

W imieniu Instytutu Metropolitalnego zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej. W bieżącej edycji konkursu przyjmowane będą prace obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, kształtowanie ładu przestrzennego, mieszkalnictwo, rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, ochrona klimatu, środowiska i przyrody, demokracja miejska i partycypacja społeczna, turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, polityka społeczna miast.

Prace należy przesyłać na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.im.edu.pl/konkurs/regulamin