Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2017 r. i nie później niż 31 sierpnia 2019 r. nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych. Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.prokuratoria.gov.pl