Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

Tematy esejów:
• Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.
• Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów
• Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.
• Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu: www.iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/