Konkurs na pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełk do dnia 15 października 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.elk.pl. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy a.lewandowska@um.elk.pl