Konkurs na pracę magisterską i doktorską Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że Naczelny Sąd Administracyjny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie informacji na temat sądownictwa administracyjnego oraz jego roli w systemie funkcjonowania administracji publicznej.

Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem:  www.nsa.gov.pl

Zachęcamy do udziału!