Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

Prezes sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, który zostanie zatrudniony na czas określony w calu zastępstwa pracownik w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Konkurs składa się z trzech etapów – wstępnej weryfikacji kandydatów, testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postepowania cywilnego i karnego, rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania dotyczące kandydatów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego pod adresem: www.bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy 

Wymagane dokumenty (w zamkniętej i zaadresowanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać w terminie do 25 sierpnia 2020 r. na adres Sądy Apelacyjnego w Białymstoku.