Konkurs na stanowisko doktoranta UMK w Toruniu

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpisany został konkurs na stanowisko doktoranta, który zatrudniony zostanie przy realizacji grantu OPUS finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Wymagania:
- ukończone studia wyższe na kierunku prawo,
- entuzjazm, motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
- znajomość prawa międzynarodowego będzie dodatkowym atutem,
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
- znajomość j. francuskiego będzie dodatkowym atutem,
- doświadczenie praktyczne (prawo krajowe) będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:
Celem projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2018/29/B/HS5/01554) jest analiza zasady wzajemności w prawie międzynarodowym. Badania obejmą przede wszystkim: zasadę wzajemności w teorii prawa i praktyce, zasadę równości w prawie międzynarodowym, kryterium proporcjonalności w prawie międzynarodowym, teorię zobowiązań międzynarodowych, środki odwetowe, prawo traktatów, prawo zwyczajowe, prawo humanitarne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo inwestycyjne, prawo WTO, broń jądrową oraz jurysdykcję sądów i trybunałów międzynarodowych.

Opis zadań:
- systematyczna praca badawcza pod kierunkiem kierownika projektu (dr hab. Marcin Kałduński)
- wybór głównego tematu badawczego we współpracy z kierownikiem projektu,
- opracowywanie uzyskanych wyników,
- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu,
- opracowywanie uzyskanych wyników,
- współpraca z uczestnikami projektu z Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10 września 2019 r. do godz. 23:59 na adres lucyna.jakubowska@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych umiejętności i dotychczasowych osiągnięciach naukowych i praktycznych.
2) list motywacyjny (w tym opis zainteresowań naukowych).
3) dopisaną do powyższych dokumentów klauzulę : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez UMK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”