Konkurs NCBiR „Szybka ścieżka - Koronawirusy”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szybka ścieżka - Koronawirusy”, ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs kierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczone zostanie 200 mln PLN.

Wnioski konkursowe można składać w terminie od 6 maja do 31 grudnia 2020 r. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji dotyczących zasad konkursu i regulaminu znajduje się pod adresem: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy

Informacje dotyczące konkursu pochodzą ze strony www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-koronawirusy-ogloszenie-konkursu