Konkurs o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej

W imieniu Instytutu Metropolitalnego zapraszamy studentów do wzięcia udziału w konkursie na nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym.
Wyróżnione zostaną prace dyplomowe w dwóch kategoriach:
- najlepsza praca licencjacka/inżynierska,
- najlepsza praca magisterska.

W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia:
- Ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego;
- Kształtowanie ładu przestrzennego;
- Mieszkalnictwo;
- Rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych;
- Rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego;
- Ochrona klimatu, środowiska i przyrody;
- Demokracja miejska i partycypacja społeczna;
- Turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne;
- Organizacja edukacji przez samorządy;
- Ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi;
- Polityka społeczna miast.

Zapraszamy do nadsyłania prac w formie elektronicznej na adres: konkurs@im.edu.pl do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/.