Konkurs studencki na glosę do wyroku NSA, WSA, TK lub TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”.

W ramach konferencji organizowany jest konkurs na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021. Konferencja, podczas której prezentowane będą glosy odbędzie się 14 grudnia 2021 r.

Prace należy przesłać do 10 grudnia 2021 r.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne, książkowe, a także staż w firmie CRIDO.

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia.