Konkurs z prawa cywilnego

Zapraszamy studentów i absolwentów prawa do udziału w organizowanym przez kancelarię Kocur i Wspólnicy konkursie z prawa cywilnego.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie rozstrzygnięcia, jakie powinien wydać Trybunał Arbitrażowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy (opis stanu faktycznego).

W odpowiedzi należy:

  • wskazać, jakie powinno być rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego;
  • zwięźle uzasadnić swoje stanowisko.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 22 marca 2020 r. Dla zwycięzcy przewidywana jest nagroda pieniężna oraz płatne praktyki w kancelarii. Nagrody w postaci płatnych praktyk przewidywane są również dla innych wyróżnionych uczestników konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym kryteria formalne prac, znajduja się w regulaminie.