Konkursy Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

W imieniu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A. w Warszawie – wydawcę miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz przez redakcję miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” zapraszamy do udziału w konkursach na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską: z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursów:

  1. zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  2. z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego.

Prace należy przesłać na adres: 1. pizs@pwe.com.pl , 2. pug@pwe.com.pl do 31 stycznia 2021 r.