Międzynarodowa konferencja naukowa dla doktorantów „The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2021”

Wydział prawa słowackiego Uniwersytetu Komeńskiego z siedzibą w Bratysławie organizuje XV doroczną międzynarodową konferencję naukową dla doktorantów „The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2021”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2021 r. w formie online na platformie Microsoft Teams.

Rejestracji można dokonać do 14 czerwca 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji dostępnego na stronie konferencji - https://webapps2.flaw.uniba.sk/webregsys/webregsys.dll