Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Uprzejmie informujemym, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2020A. Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Aplikanci zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony jednego roku. Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej aplikacji oraz pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskają stopień dyplomatyczny i zostaną skierowani do pracy w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych początkowo na okres dwóch lat.

Wymagania względem kandydatów oraz informacje dotyczące edycji 2020A: www.gov.pl/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2020a

Informacje o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz przykładowe testy wiedzy: www.gov.pl/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wykaz wymagań i dane kontaktowe na stronie KPRM: www.bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/6611,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2020-A.html