„Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego rusza kolejna tura szkoleń świadomościowych.

W związku z realizacją projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został uruchomiony nabór na kolejne szkolenia związane ze zwiększaniem dostępności oraz pracą z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników UwB, przewidywane terminy to 27, 28 i 29 października 2021 r.

Szkolenie realizowane będzie przez doświadczonych trenerów na kampusie w formie warsztatowej, stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: dostepny@uwb.edu.pl.

Termin zgłoszeń upływa 15 października 2021 r.

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.