Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 365) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

Konkurs rozpocznie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. i będzie składał się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne dotyczące kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego oraz lista wymaganych dokumentów, które należy wysłać do 7 sierpnia 2020 r. znajdują się w oficjalnym ogłoszeniu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.