Ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca usługi Twój e-PIT

 W imieniu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej zapraszamy wszystkich podatników do skorzystania z nowej usługi Twój e-PIT. Jest to kompleksowe rozwiązane pozwalające na automatyczne wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi zeznania rocznego PIT, na podstawie danych będących w posiadaniu administracji skarbowej. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci, czy też informacje o organizacji pożytku publicznego, wskazane przez podatnika rok wcześniej.

Do uzyskania dostępu do swojego zeznania podatkowego za rok 2020 w usłudze e-PIT nie jest wymagane składanie wniosków lub dokumentów w Urzędzie Skarbowym. Zeznania będą wystawione automatycznie i dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z urzędem podatnicy mają czas do 30 kwietnia 2021 r.

Zeznania dostępne są wyłącznie drogą elektroniczną na portalu ds. podatków Ministerstwa Finansów pod adresem www.podatki.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące usługi e-PIT znajdują się na stronie www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit