Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe technologie w administracji publicznej”

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznański Kongres Młodych Naukowców serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe technologie w administracji publicznej”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2021 r. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Clickmeeting.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dyskusji dla osób zajmujących się naukowo informatyzacją sektora publicznego, wymiana doświadczeń oraz inspiracja dalszych kierunków badań. Proponowane wystąpienia dotyczyć mogą zarówno wdrażania nowych technologii w celu usprawnienia działalności podmiotów sektora publicznego, jak i zagadnień z tym związanych, takich jak: zdobywanie, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych stanowiących podstawę rządu cyfrowego, zarządzanie algorytmiczne, transparentność działań administracji, a także problemy elektronizacji usług publicznych.

Zakres tematyczny konferencji:

 • elektronizacja komunikacji elektronicznej,
 • nowe instytucje w ustawie o doręczeniach elektronicznych,
 • identyfikacja użytkownika,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją,
 • automatyzacja postępowania administracyjnego,
 • wykorzystanie algorytmów w działalności administracji publicznej,
 • zarządzanie algorytmiczne (przejrzystość algorytmów, stronniczość algorytmów)
 • idea smart government,
 • cloud computing oraz Internet of Things w administracji publicznej,
 • bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez sektor publiczny,
 • wykorzystanie danych publicznych przez sektor prywatny,
 • wykorzystanie nowych technologii do utrzymania porządku publicznego (chiński Sys-tem Zaufania Publicznego, system Pegasus),
 • transparentność działań administracji w kontekście nowych technologii.

Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są do dnia 16 maja 2021 r., poprzez formularz rejestracyjny.

W ramach wydarzenia odbędzie się panel ekspercki oraz kilka paneli studencko-doktoranckich, na których podjęte zostaną zagadnienia rozważane przez prelegentów.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 złotych.

Pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres e-mail: kongres@amu.edu.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.kongres.amu.edu.pl.