Ogólnopolska Konferencja „Polityka Kosmiczna. Prawo & Przemysł & Bezpieczeństwo”

Data wydarzenia 02-02-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na konferencję „Polityka Kosmiczna. Prawo & Przemysł & Bezpieczeństwo”, która odbędzi się w dniu 2 lutego 2022 r. od godz. 09:00 (łączenie poprzez MS TEAMS od godz. 08:00).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka Kosmiczna. Prawo & Przemysł & Bezpieczeństwo” jest kolejną po Międzynarodowych Konferencjach, zorganizowanych w 2021 roku, tj. "2021 Warsaw Cyber Summit" oraz "Artificial Intelligence. Legal Aspects. Cooperation between academic & civil & military & government environments", inicjatywą szkoleniową Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dotykającą obszaru domeny kosmicznej.

Celem konferencji jest przybliżenie i popularyzacja wiedzy w zakresie polityki kosmicznej, prawa kosmicznego, zadań państwa i instytucji / organizacji międzynarodowych, podmiotów przemysłowych, rozwoju sektora kosmicznego, militaryzacji przestrzeni kosmicznej i inne.

Przedmiotowa konferencja łączy środowisko akademickie, środowisko resortu Obrony Narodowej z przedstawicielami środowiska cywilnego, głównie skupionego wokół powstałego w 2021 roku Klastra Technologii Kosmicznych.

Współorganizatorem konferencji jest Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, reprezentowane przez Panią dr. hab. Katarzynę Malinowską, prof. ALK i innych Ekspertów.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.

Ogólnopolska Konferencja „Polityka Kosmiczna. Prawo & Przemysł & Bezpieczeństwo" została ponadto objęta patronatem medialnym Space24.

W charakterze Prelegentów wystąpią, m.in. przedstawiciele:

  • Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej – dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj.,
  • Akademii Leona Koźmińskiego – dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK,
  • Polskiej Agencji Kosmicznej – płk Rafał Borek,
  • Astronika Sp. z o.o., spółki tworzącej polski Klaster Technologii Kosmicznych – Pan Michał Szwajewski,
  • Departamentu Innowacji MON – dr Anna Walkowiak. 

W uroczystym otwarciu – obok przedstawicieli władz Akademii Sztuki Wojennej – spodziewany jest udział Prezesa EXATEL – Pana Rafała Magrysia oraz Wiceprezesa POLSA – płk. Marcina Mazura.

Łączenie gości/słuchaczy za pośrednictwem MS TEAMS w dniu 2 lutego 2022 r. - link: https://cutt.ly/sUpCdCw - od godz. 08:00.

Konferencja na stronie ASzWoj ma link: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/polityka-kosmiczna-prawo-przemysl-bezpieczenstwo/

Dostęp do informacji jest możliwy poprzez: