„Paragraf. Studia z Prawa i Administracji"

Przy WPiA UŁ powstało czasopismo studenckie „Paragraf. Studia z Prawa i Administracji". Rozpoczęto nabór artykułów do pierwszego numeru czasopisma.
 
Do przesyłania artykułów naukowych z zakresu prawa i administracji w języku polskim lub angielskim zapraszeni są wszyscy studenci. Czasopismo będzie wydawane w formie elektronicznej przez Wydawnictwo UŁ. Publikowanie na jego łamach jest bezpłatne.
 
Artykuły naukowe wraz z rekomendacją opiekuna naukowego należy przesyłać do 15 maja 2022 r. na adres mailowy redakcji: redakcja.paragraf@wpia.uni.lodz.pl.
Teksty powinny być nadsyłane w formacie doc (docx) i mieć objętość od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami.  

Wszystkie szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej: https://www.wpia.uni.lodz.pl/czasopismoparagraf oraz na stronie wydawnictwa UŁ: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/par.