Praktyki w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego i w placówce Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego zapraszamy do udziału w praktykach studenckich w Biurze w Warszawie lub placówkach na terenie całego kraju ( wykaz placówek znajduje się na stronie: www.gov.pl.web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego).

Praktyki skierowane są do studentów, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, rozważających podjęcie pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjenta oraz pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2020 r. za pomocą formularza. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/rpp/praktyki-studenckie-staz-dla-bezrobotnych-wolontariat. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e.pacocha@rpp.gov.pl