Praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza studentów Uniwersytetu w Białymstoku na 3-miesięczne praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju w dniach 1 października - 31 grudnia 2021 r.

Oferta skierowana jest do studentów wszystkich kierunków, którzy aktualnie studiują na I lub II roku studiów pierwszego stopnia, I roku studiów drugiego stopnia, I, II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, którzy mają polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka.

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami zespołu Expo 2020 Dubai odbędzie się 22 lutego o godz. 11:00 za pośrednictwem Microsoft Teams.

Zapraszamy do udziału!