Program praktyk „Legal Support for Operations”

W imieniu Interpolu (International Criminal Police Organization) zapraszamy studentów i absolwentów od udziału w 6-miesięcznym stażu „Legal Support for Operations”, który rozpocznie się 1 lutego 2021 r. w Lyon, Francja.

Program praktyk zapewnia:

  • lepsze zrozumienie celów i zadań Interpolu oraz sposobu organizacji międzynarodowej współpracy policyjnej,
  • wgląd w sposób działania organizacji międzynarodowej,
  • zwiększające doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie praktycznych zadań, a tym samym rozwijanie umiejętności przydatnych w przyszłym zatrudnieniu,
  • zdobywanie doświadczenia w pracy w wielokulturowym, multidyscyplinarnym środowisku.

Praktykanci mają prawo do miesięcznego dodatku ustalonego przez Sekretarza Generalnego. Dodatek jest ustalany i wypłacany w walucie kraju stacji dyżurnej Interpol, do której uczestnik jest przypisany. Dodatek stażowy we Francji wynosi obecnie 550 EUR.

Termin składania wniosków mija 20 grudnia 2020 r. Formularz aplikacji znajduje się pod adresem: www.emea3.recruitmentplatform.com/appproc/index 

Wszystkie istotne informacje na temat programu praktyk znajdują się na oficjalnej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie się z warunkami odbywania stażu.