Program stypendiów pomostowych 2019/2020

Organizatorzy Programu Stypendiów Pomostowych zapraszają ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2019 r., do godz. 16.00.

Więcej informacji: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/