Projekt edukacyjny Kolegium Legislacji

W imieniu Rządowego Centrum Legislacji zapraszamy do udziału w autorskim projekcie edukacyjnym Kolegium Legislacji, skierowanym do 30 wybranych w drodze konkursu studentów prawa z całej Polski.

Projekt ma na celu umożliwić zaangażowanym naukowo i społecznie studentom wzięcie udziału w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym. Tłem teoretycznych i praktycznych zajęć będzie wszechobecny kryzys gospodarczo-społeczny związany z pandemią Covid-19.

Etap I rekrutacji rozpoczął się 23 listopada 2020 r. i potrwa do 18 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kolegiumlegislacji.pl. oraz opcjonalnie dołączyć maksymalnie trzy rekomendacje od organizacji pozarządowych oraz od autorytetów naukowych tj. nauczycieli akademickich, praktyków prawniczych z minimalnym stopniem doktora nauk prawnych. Rekomendacje wpływają na przyznawane punkty w procesie rekrutacyjnym.

Szczegółowe warunki oraz zasady rekrutacji w kolejnych etapach dostępne są na stronie internetowej www.kolegiumlegislacji.pl, stronie na Facebooku oraz w Regulaminie.