Przedłużona rekrutacja do płatnego programu stażowego w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Informujemy, że rekrutacja do płatnego programu stażowego w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” została przedłużona do dnia 1 czerwca 2021 r.

Wypełniony poprawnie formularz należy złożyć na Wydziale Prawa - poprzez włożenie do specjalnie przygotowanego pudełka, które ustawione jest przy szatni.

Informujemy, że warunkiem przeprowadzenia programu stażowego na danym kierunku jest zebranie wymaganego minimum uczestników (20% w stosunku do liczby studentów na danym roku). Jeżeli nie zbierze się odpowiednia ilość studentów, program stażowy zostanie odwołany.

Formularz rekrutacyjny znajduje się do pobrania na stronie: https://uwb.edu.pl/nowoczesny-stazysci.

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów - chrońmy środowisko!

Osoby zakwalifikowane na płatny staż zostaną poinformowane o dalszych krokach w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

W razie pytań proszę kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza, j.kulikowska@uwb.edu.pl.