Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB rozpoczęła rekrutację. Liczba miejsc wynosi 22. Dostępne dyscypliny to Ekonomia i finanse, Nauki prawne, Nauki socjologiczne oraz Pedagogika.

Rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów potrwa do 31 lipca 2020 r. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 3 września 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się z dniach 7-11 września 2020 r. Listy rankingowe zostaną ogłoszone 14 września 2020 r.
Więcej informacji na stronie: www.uwb.edu.pl/szkoly-doktorskie