Spotkanie dyskusyjne - Polityka historyczna sąsiadów. Pamięć II wojny światowej we współczesnej Rosji i Białorusi

Data wydarzenia 01-12-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na spotkanie dyskusyjne - Polityka historyczna sąsiadów. Pamięć II wojny światowej we współczesnej Rosji i Białorusi. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet w Opolu) – politolog, historyk i sowietolog, autor wielu monografii i studiów o sowieckiej polityce narodowościowej, w tym poświęconych polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie,
  • prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski) – politolog, historyk, autor wielu monografii i studiów poświęconych stosunkom międzynarodowym oraz ustrojowi politycznemu współczesnej Białorusi i statusowi polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i Litwie,
  • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku) – historyk, politolog, autor wielu monografii i studiów poświęconych zagadnieniom z zakresu polityki historycznej, w tym całościowej pracy o wykorzystaniu historii do celów politycznych na współczesnych ziemiach białoruskich od końca XIX wieku po współczesność, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Uczestnicy spotkania podejmą m. in. próbę odpowiedzenia na następujące pytania:

  • dlaczego polska oraz rosyjska i białoruska pamięć o II wojnie światowej są tak różne?
  • dlaczego bohaterowie jednego narodu są złoczyńcami innego?
  • dlaczego 17 września 1939 r. jest odbierany po obu stronach Bugu tak różnie?
  • dlaczego współczesny dialog historyczny w tej sprawie napotyka na wiele trudności?

Na zakończenie panelu przewidziana jest dyskusja z udziałem publiczności.