Stypendium Edwarda Barry McDougalla

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na Stypendium Edwarda Barry McDougalla, które umożliwia realizację rocznego programu studiów LL.M. w wybranej tematyce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ottawie w Kanadzie.

Wymogiem formalnym stypendium jest bycie absolwentem kierunku prawo. O stypendium możne ubiegać się też student V roku prawa, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem studiów w Kanadzie uzyska dyplom studiów magisterskich.

Termin złożenia niezbędnych dokumentów upływa 1 lutego 2020 r. Okres trwania studiów LL.M. – od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji, w tym o procedurze aplikacyjnej, znajduje się na stronie University of Ottawa oraz na Facebook byłych Stypendytsów.

Informacji o stypendium w języku polskim udziela również była stypendystka McDougalla z lat 2006-2007 dr Karolina Kremens LL.M. (karolina.kremens@uwr.edu.pl). Informacji w języku angielskim udziela Sochetra Nget (sochetra.nget@uottawa.ca) z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ottawie.