Szkolenia pracowników UwB w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”

W związku z realizacją projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (sygnatura: POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w partnerstwie z Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informujemy, że został uruchomiony nabór na kolejne szkolenia dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, związane ze zwiększaniem dostępności oraz pracą z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie, w formie warsztatowej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dostępne terminy to 23 (brak wolnych miejsc), 24 i 25 marca 2021 r. (do wyboru).

W dniu 25 marca 2021 r. przewidziane jest szkolenie zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami poznawczymi (np. ze spektrum autyzmu). Warunkiem udziału w powyższym szkoleniu jest wcześniejszy udział w jednym ze szkoleń ogólnych, które odbędą się 23 i 24 marca 2021 r.

Zgłoszenia prosimy kierować do dr Patrycji Goryń - Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Uniwersytet w Białymstoku na adres: dostepny@uwb.edu.pl.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2021 r. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Prosimy o zapoznanie się z programem szkoleń.