Szkolenie biblioteczno-informacyjne

Na początku każdego roku akademickiego Biblioteka Uniwersytecka zaprasza wszystkich studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie w Białymstoku do wzięcia udziału w przysposobieniu bibliotecznym, podczas którego będą mogli zapoznać się z biblioteką, jej zasobami oraz oferowanymi usługami.

W tym roku, podobnie jak poprzednim, szkolenie biblioteczne będzie odbywać się przede wszystkim w formie online. Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie biblioteki, w zakładce „Zasady korzystania/Szkolenia biblioteczno-informacyjne” (https://bit.ly/3i560Xf).

Od 1 października 2021 r. studenci UwB mogą zapisać się do Wypożyczalni Biblioteki uniwersyteckiej (ul. K. Ciołkowskiego 1R, parter). Osoby zgłaszające się do zapisu powinny posiadać aktualną legitymację studencką, która będzie też pełniła funkcję karty bibliotecznej (koszt aktywacji karty na czas studiów wynosi 5 zł).