Wykład dr Sviatlany Kroitar z Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym wykładzie dr Sviatlany Kroitar nt. Labor and Employment Transformation in the Digital Age, który odbędzie się 8 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 na platformie MS Teams.

Udział w wykładzie zostanie potwierdzony certyfikatem. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładzie proszone są o kontakt z dr Agnieszką Piekutowską – Prodziekanem ds. Współpracy Instytucjonalnej i Umiędzynarodowienia WEiF: piekutowska@uwb.edu.pl

Więcej informacji: www.weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/serdecznie-zapraszamy-do-udzialu-w-otwartym-wykladzie-goscia-wydzialu-ekonomii-i-finansow-uwb-dr-sviatlany-kroitar-nt-labor-and-employment-transformation-in-the-digital-age/