Wymiana kadry akademickiej w ramach Prishtina International Summer University 2021

w imieniu naszego partnera Uniwersytetu w Prisztinie (Kosowo) zachęcamy do aplikowania do programu letniej wymiany kadry akademickiej w ramach Prishtina International Summer University 2021 i zgłaszania swoich kandydatur jako osób prowadzących wykłady w
ramach tego projektu. Przewidywane wynagrodzenie – 700 euro.

Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 5 – 16 lipca 2021 r.

Termin składania aplikacji mija 4 grudnia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.uni-pr.edu
(informacje w języku angielskim).

Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres:
mirjeta.kuci@uni-pr.edu

Osoby zainteresowane udziałem mogą się skontaktować z Prodziekan ds Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr hab. Izabelą Kraśnicką: krasnicka@uwb.edu.pl