Wyróżnienie dr Małgorzaty Wenclik jako reprezentantki województwa podlaskiego

Dr Małgorzata Wenclik w Plebiscycie 16 Liderek Równości została wyróżniona jako reprezentantka województwa podlaskiego. Serdecznie gratulujemy!

Pierwsza edycja plebiscytu 16 Liderek Równości zakończyła się Finałową Galą, która odbyła się w Warszawie 26 marca 2022 r. Wybrano 16 Liderek Równości po jednej z każdego województwa i trzy ogólnopolskie Liderki Równego Biznesu.

Plebiscyt został zorganizowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce oraz Stowarzyszenie Kongres Kobiet, we współpracy z British Council. Magazyn Forbes Women objął Plebiscyt patronatem medialnym. “Wspólnie z Kongresem Kobiet i Forbes Women stworzyliśmy tę nagrodę, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Szczególnie ważne jest to, że projekt wyróżnia kobiety ze wszystkich województw w Polsce, zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” - podkreśliła Pani Ambasador Anna Clunes.

“Równość kobiet i mężczyzn, to kluczowy element społeczeństwa obywatelskiego - powiedziała podczas Gali Prof. Małgorzata Fuszara, Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. - Należy ją rozumieć, jako zasadę zgodnie z którą wszystkie osoby, niezależnie od płci, powinny być traktowane jednakowo, mieć takie same prawa i możliwości”.
Uczestniczki Plebiscytu to liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne, aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i działają na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. “Ich praca w środowiskach lokalnych wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji” zauważyła Ewa Rumińska Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.

Warunkiem udziału w konkursie było osobiste zgłaszanie kandydatek. „Nie było to łatwe – powiedziała Claudia Zygmunt, Human Rights Policy Officer z Ambasady Brytyjskiej - ponieważ kobiety są często wychowywane w przekonaniu, że nie należy chwalić się swoimi sukcesami. Ale się udało. Otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń z całej Polski, w tym około 20% z małych miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy.”

Proces wyboru składał się z dwóch etapów. Komitet Selekcyjny z udziałem Pełnomocniczek Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie wskazał po dwie kandydatki do tytułu Liderki Równości z każdego województwa. Ostateczny wybór należał do Jury z udziałem Pani Ambasador Brytyjskiej w Polsce Anny Clunes, a także przedstawicieli i przedstawicielek Ambasady Brytyjskiej, Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz magazynu
Forbes Women. Jury wyróżniło również Liderki Równego Biznesu, kobiety prowadzące własne firmy, które wspierają inne kobiety poprzez m.in. wprowadzenie dobrych praktyk i polityk zapewniających równość płac, szans i awansu.

Kluczowym kryterium wyboru na obu etapach był realny wpływ na otoczenie w działaniach na rzecz równości płci oraz innowacyjność tych działań. Plebiscyt pokazał jak wiele jest kobiet aktywnie zaangażowanych w swojej lokalnej społeczności w propagowanie równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności.