XIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Doktoranckie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy doktorantów specjalizujących się w zagadnieniach prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji do udziału w XIII Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Doktoranckich. Warsztaty odbędą się w drugim tygodniu czerwca 2020 r. Tematem tej edycji będzie „Skuteczność w prawie administracyjnym".

Warsztaty mają na celu przygotowanie środowiska doktoranckiego do pracy naukowej, a w szczególności pomoc w opanowaniu warsztatu naukowego, integrację środowiska doktorantów, wspieranie i propagowanie działalności naukowej i kulturalnej doktorantów, opanowanie umiejętności pracy zespołowej. Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez umożliwienie doktorantom corocznych spotkań w celu wymiany poglądów, stworzenie doktorantom możliwości publicznej prezentacji przygotowanych wystąpień naukowych, umożliwienie publikacji opracowań naukowych oraz nagradzanie wyróżniających się referatów.

Warunkiem  uczestnictwa jest nadesłanie referatu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku na adres warsztaty.doktoracnckie@gmail.com. Referat nie powinien przekroczyć 12 stron teksu znormalizowanego (czcionka Times New Roman, pkt 12, odstęp 1,5 wiersza). Autorzy dwudziestu najlepszych referatów zostaną zaproszeni do  wzięcia udziału w Finale Warsztatów. Finaliści pokrywają jedynie 50% kosztów uczestnictwa oraz mają zagwarantowaną publikacje referatu w wydawnictwie zwartym Wolters Kluwer Polska.