"11th International PhD Students' Conference on Competition Law"

Dnia 5 kwietnia 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „11th International Phd Students' Conference on Competition Law: The Prohibition of Unfair Trading Practices in Relations Between Buyers and Suppliers in the Agricultural and Food Supply Chain”.

Tematem konferencji był zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między nabywcami i dostawcami z łańcucha dostaw żywności. Częstotliwość występowania i skutki stosowanych praktyk skłoniły wiele państw do wprowadzenia mechanizmów publicznoprawnej ochrony słabszych przedsiębiorców. Konferencja była platformą do dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi przez wybrane państwa.

Spotkanie było kolejnym wydarzeniem z cyklu międzynarodowych konferencji z zakresu prawa konkurencji, zapoczątkowanego w 2013 r. Konferencje umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom prezentację wyników badań naukowych, pomagają budować warsztat badawczy i doskonalić kompetencje językowe.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków badawczych z Czech, Francji, Gruzji i Polski.