„Badania kliniczne jako jedna z form eksperymentu medycznego”

Dnia 25 stycznia 2022 r. mgr Monika Winckiewicz - doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku oraz członek sekcji wspierającej Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB przeprowadziła warsztaty pt. „Badania kliniczne jako jedna z form eksperymentu medycznego”.

Prelegentka przedstawiła formalne warunki przeprowadzania badań klinicznych oraz związanymi z tym obowiązkami sponsora i badacza. Omówione zostały również zagadnienia zastosowania placebo w badaniach klinicznych, postępowania w razie śmierci uczestnika badań, a także odpowiedzialności cywilnej i karnej sponsora oraz badacza. Na koniec uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z wpływem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na aktualny kształt regulacji dotyczących badań klinicznych.