„Działalność naukowa i akademicka szkolnictwa wyższego w naukach prawnych z perspektywy krajowej i międzynarodowej”

W dniu 30 listopada 2020 r. w ramach Prawniczego Centrum Badań nad Edukacją (LCRE) kierowanego przez dr hab. Izabelę Kraśnicką, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, rozpoczął się program szkolenia „Działalność naukowa i akademicka szkolnictwa wyższego w naukach prawnych z perspektywy krajowej i międzynarodowej”, skierowany do pracowników naukowych uczelni ukraińskich.

W programie bierze udział 72 uczestników z prawie 30 uniwersytetów na Ukrainie.

Wykład inaugurujący poprowadził prof. dr hab. Leonard Etel, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego, który opowiedział o współpracy uniwersytetów pogranicza w ramach Sieci uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie prawa finansowego i podatkowego.

Kolejne spotkania z ukraińskimi naukowcami dotyczyć będą specyfiki szkolnictwa wyższego, programu bolońskiego, zasad akredytacji, grantów badawczych czy publikacji w zagranicznych bazach. Poprowadzą je także pracownicy Wydziału Prawa. Spotkania odbywają się zdalnie, ale cieszy nas, że współpraca międzynarodowa jest w takiej formie możliwa i że tego typu programy szkoleniowe wpiszą się w działalność Prawniczego Centrum Badań nad Edukacją na kolejne lata.