Finalne symulacje rozpraw sądowych

W dniu 17 stycznia 2019 r. w godz. od 9:45 do 13:45 w sali sądowej Wydziału Prawa UwB odbyły się symulacje rozpraw sądowych finalizujące praktyki studentów w ramach Centrum Praktyk Sądowych.

CPS, działające na Wydziale Prawa kształci studentów przede wszystkim z zakresu zasad postępowania przed sądem, ale również przybliża wewnętrzną organizację sądu, zapoznaje z czynnościami administracyjnymi i orzeczniczymi, jak również wprowadza w przygotowywanie pism procesowych.

Symulacje rozpraw sądowych były skierowane głównie do uczniów liceów, aczkolwiek uczestniczyli w nich także sędziowie i opiekunowie studentów działających w ramach CPS, praktykujący prawnicy, oraz Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Niestacjonarnych prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów. Efekt końcowy praktyk był przedstawiony w zakresie dwóch gałęzi prawa: prawa karnego - nad którym pieczę sprawowali sędzia Wiesław Żywolewski oraz dr Katarzyna Boratyńska, prawa pracy - sędzia Marta Kiszowara i dr Katarzyna Żywolewska, oraz w zakresie rozwiązywania i rozstrzygania sporów, które prowadzili sędzia Tomasz Kałużny i mgr Maria Cudowska. Po każdej symulacji odbywała się dyskusja, podczas której publiczność wymieniała swoje spostrzeżenia oraz poglądy na temat niektórych przepisów prawa.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a studenci znakomicie poradzili sobie w rolach sędziów, prokuratorów, adwokatów, czy też radców prawnych. Poniżej fotorelacja z wydarzenia: