Grant badawczy „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?”

W sierpniu 2019 r. została zakończona realizacja projektu badawczego „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689. Kierownikiem projektu był prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, kierownik Katedry Postępowania Karnego, zaś w skład zespołu badawczego wchodzili: mgr Adrianna Niegierewicz oraz dr Dariusz Kużelewski – pracownicy Katedry Postępowania Karnego, dr Izabela Urbaniak-Mastalerz, mgr Małgorzata Mańczuk oraz mgr Katarzyna Łapińska – doktorantki w Katedrze Postępowania Karnego, dr Rossana Broniecka – pracownik Katedry Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Łukasz Chojniak – pracownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki projektu zostały opublikowane w monografii opracowanej przez wykonawców projektu pod redakcją prof. Cezarego Kuleszy „Fairness of the New Model of Polish Criminal Appeal Proceedings in the Context of Delivered Research”, wydanej przez Wydawnictwo Temida 2.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją ogól dotyczącą wyników badań.