I Międzynarodowe Prawnicze Forum Młodych Naukowców

W dniu 12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Y. Fedkowycha w Czerniowcach (Ukraina) odbyło się I Międzynarodowe Prawnicze Forum Młodych Naukowców. Projekt ten został zorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Y. Fedkowycha w Czerniowcach, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Projekt UE „Prawo-Justice”.

W I Forum wzięło udział ponad 60 studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z Ukrainy, Polski, Austrii i Niemiec. Dyskutowano nt. aktualnych problemów prawa publicznego, procesowego i międzynarodowego.

W pracach I Forum (w ramach video-konferencji) wzięło udział 10 uczestników z Wydziału Prawa UwB – studenci V roku studiów oraz doktoranci z Katedry Prawa Europejskiego i Katedry Prawa Cywilnego. Wystąpienia większości uczestników zostały opublikowane z specjalnym wydaniu zeszytów naukowych Uniwersytetu w Czerniowcach.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.law.chnu.edu.ua/pershij-mizhnarodnij-pravnichij-molodizhnij-forum/