I polsko-ukraińskie seminarium naukowe

W związku z zawarciem instytucjonalnej umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina) Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa UwB w ramach kontynuacji wcześniej współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Katedrą Prawa Procesowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach rozpoczęła cykl wspólnych międzykatedralnych seminariów naukowych. Jako szeroki temat przewodni seminariów przyjęto „Współczesne wyzwania wymiaru sprawiedliwości w europejskiej przestrzeni prawnej”.

Głównym tematem I seminarium polsko – ukraińskiego w tym cyklu, które odbyło się 19 lutego 2019 r. były wybrane wyzwania wymiaru sprawiedliwości w sferze sporów gospodarczych. Wiodący referat wygłosił goszczący na Wydziale Prawa UwB prof. Andrii Butyrskyi (Katedra Prawa Procesowego, Wydział Prawa UN im. J.F w Czerniowcach), który podzielił się z uczestnikami spotkania refleksjami na temat ogólnych problemów ostatnich reform ustrojowych na Ukrainie, w tym reform wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych. Uzupełniające referaty wskazujące szerszy kontekst kierunku zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości przygotowane zostały przez dr hab. Mieczysławę Zdanowicz, prof. Uw B (Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów) oraz przez dr hab. Annę Doliwa-Klepacką (Wykorzystanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w regulacjach Unii Europejskiej).