II OKN „Problemy na styku sportu i prawa”

W dniu 17 maja 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy na styku sportu i prawa”, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Sportowego. Poza studentami Naszego Wydziału w konferencji uczestniczyli prelegenci z czterech innych ośrodków akademickich. Konferencję zainaugurowała Prodziekan Wydziału Prawa UwB prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk. Następnie Prezes Okręgowego Podlaskiego Związku Piłki Ręcznej Krzysztof Wieczorek wygłosił wykład ekspercki, po którym rozpoczęły się poszczególne panele. Towarzyszyły im niezwykle ciekawe wystąpienia uczestników oraz merytoryczne dyskusje nad poruszonymi tematami. Z całą pewnością uczestniczący w znacznym stopniu pogłębili wiedzę z zakresu pasjonującej dziedziny, jaką jest Prawo Sportowe. Serdecznie dziękujemy za obecność!