II OKN Współczesne wyzwania nauk penalnych

Studenckie Koło Nauk Penalnych pod egidą Katedry Postępowania Karnego WP UwB miało przyjemność zorganizować II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Współczesne wyzwania nauk penalnych", która odbyła się dnia 11 grudnia 2020 r. w formie online. Za główny cel konferencji obrano merytoryczną wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń dotyczących fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze tematyki związanej z naukami penalnymi. Ponadto przedsięwzięcie to stworzy możliwość nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowania aktualnych rozwiązań praktycznych i teoretycznych dotyczących wskazanej problematyki.

Na forum Konferencji gościliśmy prelegentów, którzy reprezentowali:

 • Biuro Ekspertyz Sądowych,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Nad zagadnieniami regulacji prawnych i ich funkcjonowania w praktyce dotyczących szeroko rozumianych problemów nauk penalnych pochylili się wspólnie zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani z wymiarem sprawiedliwości.

\Wśród patronów honorowych oraz współorganizatorów Konferencji znaleźli się: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr. hab Robert Ciborowski, Dziekan Wydziału Prawa - prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Nad rozpowszechnieniem informacji o Konferencji czuwał kalendarz wydarzeń prawniczych Lex Eventum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom za okazane wsparcie, prelegentom za niezwykle merytoryczne wystąpienia, a słuchaczom za obecność.