II Wschodnioeuropejska Konferencja nt. Kryptowalut

Dnia 4 marca 2019 r. na Wydziale Prawa UwB miała miejsce II Wschodnioeuropejska Konferencja nt. Kryptowalut (2nd Eastern European Conference on Cryptocurrencies) zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego, Koło Naukowe Prawa Handlowego oraz Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy Wydziale Prawa UwB. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego. Wśród Patronów Honorowych wydarzenia znaleźli się także Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Wydawnictwo Temida 2 i Euronet Norbert Saniewski sp. j., który umożliwił zorganizowanie w czasie trwania konferencji ekspozycji maszyny służącej do wydobywania kryptowalut. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele nie tylko z Wydziału Prawa UwB, ale także m.in. z Uniwersytetów z Grodna, Moskwy, Brna i Nizhnij Nowgorodu. Referaty wygłaszane były w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład, który wygłosił Mike Satoshi - YouTuber znany wśród sympatyków kryptowalut. Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.