Inauguracja seminariów prawnych dla biznesu

W dniu 1 października 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne „Seminaria prawne dla biznesu”. W wydarzeniu uczestniczył Wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski. Tematyka poruszana podczas spotkania oscylowała wokół reformy kodeksu spółek handlowych.