IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta

 W dniach 31 maja i 1 czerwca 2019r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro humanae vitae”, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego. Tematem tegorocznej konferencji była problematyka prawa pacjenta do poufności medycznej. W naszych rozważaniach wzięli udział eksperci oraz studenci z ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Łodzi i Torunia. Rozważania podjęte w czasie obrad dotyczyły tematyki tajemnicy medycznej w świetle najnowszych zmian legislacyjnych, odpowiedzialności za naruszenia tajemnicy medycznej, tajemnicy lekarskiej w zawodzie psychiatry i psychologa, a także w innych zawodach medycznych. Po każdym z paneli podejmowana była głęboka merytoryczna dyskusja, która doprowadziła uczestników do wielu ciekawych, a niekiedy nawet kontrowersyjnych wniosków.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia.